WEB TECHNOLOGIES

Portal przedmiotów „Technologie sieci WEB” oraz „Technologie WEB i JAVA” prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej – wykładowca dr hab. inż. Jan PROKOP, prof. PRz

Całość serwisu dostępna tylko dla studentów uczęszczających na w/w przedmioty !


Co to jest Web?

Web jest powszechnie używanym skrótem dla ogólnoświatowej sieci World Wide Web (WWW). Podstawą technologii Web jest protokół HTTP służący do przesyłania dokumentów hipertekstowych. Historia tworzenia stron internetowych wiąże się z upublicznieniem pierwszej specyfikacji języka HTML w roku 1991, której twórcą był Tim Berners-Lee.
Ustanawianiem standardów technologii Web zajmuje się konsorcjum W3C: http://www.w3.org


s4

s3

s2

s1